V dňoch 9.5-10.5. 2024 sme sa my, študenti kvinty spolu s našou triednou učiteľkou Z. Viňanskou, zúčastnili duchovnej obnovy v rodisku bl. Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom.

Program bol pestrý – návšteva hrobu Anky Kolesárovej na miestnom cintoríne, kostola s relikviou blahoslavenej, večerná sv. omša a adorácia. Zaujala nás aj prednáška o. Pavla Hudáka na tému medziľudských vzťahov a čistoty.

Veľká vďaka patrí celému tímu zamestnancov Domčeka, rehoľným sestrám a o. Pavlovi a o. Ferkovi za príkladnú starostlivosť o naše duše i telá počas celej obnovy. Rozlúčili sme sa záverečnou sv. omšou, ktorú sme si aj sami odohrali a odspievali. Vďaka aj za takýto zážitok.

V závere nám boli požehnané aj prstienky Anky Kolesárovej, ktoré sme si mohli so záväzkom odviesť domov. Veľké Pán Boh zaplať.