V mesiacoch január až marec prebiehala literárna súťaž organizovaná vydavateľstvom Spolku sv. Vojtecha. Do 1. kategórie určenej pre deti od 8 do 11 rokov poslala svoj príbeh na tému: Dobrodružstvo s knižným hrdinom naša Mimka Urigová zo 4.A🫶

Porotcovia prihliadali na autentickosť a kreatívne spracovanie témy. Jej príbeh, Deň s Annou zo Zeleného domu zaujal porotu natoľko, že získala krásne 1. miesto 🥇🫶. Príbeh bude prezentovaný v kalendári Pútnik svätovojtešský 2025.

Blahoželáme našej malej spisovateľke a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.