Deň 13. máj je sviatkom Fatimskej Panny Márie, ktorá sa v r.1917 zjavila v Portugalsku trom pastierikom-Lucii, Františkovi a Hyacinte a vyzvala ich, aby sa spoločne modlili ruženec za pokoj a mier vo svete.

Aj deti z našej materskej školy si dnes uctili Pannu Máriu Fatimskú modlitbou posvätného ruženca a predškoláci vyrobili papierové kvety na jej oslavu.

Ďakujeme nášmu školskému kaplánovi o. Ladislavovi za sprievodné slovo a spoločnú modlitbu.

L.H.