V deviatom ročníku na základnej škole som sa rozhodol stráviť nasledujúce 4 roky môjho študentského života na cirkevnom gymnáziu sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou. Bola to dobrá voľba? Počas štúdia som sa stretol s rôznymi názormi a pochybnosťami iných ľudí o kvalite vzdelávania na našej škole. Predsa len, keď sa povie „cirkevná“, veľa ľudí si pomyslí – veď tam sa len modlia. No keď sa teraz spätne pozerám na to, že práve štúdium na tejto škole bolo akýmsi základom pre moje ďalšie štúdium a život, preto môžem tieto pochybnosti o kvalite spokojne vyvrátiť. V našej triede nás nebolo veľa a preto vždy prišiel rad na každého a prístup pedagógov mohol byť často individuálnejší🫶. Študujem ďalej na vysokej škole, kde môžem povedať, že základom je matematika. Až tu som si začal uvedomovať, že bez kvalitného základu, ktorý mi dalo toto gymnázium, by to nešlo.

Množstvo aktivít, ktoré sme na škole popri vyučovaní mali, vytvorilo putá medzi študentami, z ktorých množstvo trvá dodnes🥰. Rázny ale priateľský prístup pedagógov ku študentom zaistil príjemné prostredie, a naše vzťahy mohli (a niektoré stále môžu) byť hlbšie ako len medzi študentom a učiteľom. Je potrebné si uvedomiť, že to, že táto škola je cirkevná, je jej pridaná hodnota, a určite to neuberá z jej kvality. Môžem teda povedať, že áno, bola to dobrá voľba👍. Vzal som to možno takým štýlom, ktorý nevyzdvihuje školu a neprechvaľuje ju, ale ukazuje aké to naozaj je a že sa netreba báť toho, že je cirkevná, lebo viem, že práve to odrádzalo drvivú väčšinu študentov z môjho okolia.

ANTON ILLEŠ, študent Strojníckej fakulty TUKE