Piatkové dopoludnie v triede predškolákov patrilo zábavno-interaktívnemu programu FILIPOVE DOBRODRUŽSTVÁ zamerané na dopravnú výchovu.

Bol to veselý, zábavný, ale hlavne poučný program.

Ďakujeme pánovi Danielovi Fisherovi za profesionálny prístup a náučné ukážky z dopravnej výchovy.