Dnes v dopoludňajších hodinách sa v estrádnej sále MsDK uskutočnilo podujatie s názvom Prváčik 2023/24.

Stretnutie všetkých prvákov mestských škôl bolo zorganizované pod záštitou primátora mesta Ing. J. Ragana. Naši prváci si z rúk pána primátora a vedúcej odboru školstva mesta Vranov nad Topľou, V. Novikmecovej, prevzali malú pozornosť a sladkú odmenu😍😋.