S radosťou oznamujeme výsledky súťaže ENGLISHSTAR 2023/2024, ktorej sa zúčastnilo 749 škôl a 25 685 žiakov z celého Slovenska.

V rámci tejto súťaže sa naša škola umiestnila na 13. priečke škôl s najvyššou % úspešnosťou v riešení úloh od 10 do 20 súťažiacich, s priemerom 95,67% na žiaka👏👏.

Nižšie uvádzame výsledky našich žiakov:

 • Katarína Višňovská , 1.A 100%
 • Jacob Tomčák, 2.A 99%
 • Dorota Drdáková, 3.A 97%
 • Ján Šimko, 3.A, 97%
 • Teodor Petrik, 3.B, 93%
 • Karolína Gašparová, 3.B, 93%
 • Jakub Gašpar, 4.A, 99%
 • Elena Cenknerová, 5.A, 86%
 • Wanda Vaňová, 6.A, 98%
 • Mária Drdáková, 7.A, 95%
 • Matias Gritters, 8.A, 99%
 • Alžbeta Koščová, kvarta, 92%

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.