Témy, nad ktorými sa septimania zamýšľali boli Ernährung; Arbeit und Beruf; Deutschland; Österreich; die Slowakei; Massenmedien. V malých skupinkách či dvojiciach sa nemčinári v septime pripravovali na ústne koncoročné skúšanie z predmetu nemecký jazyk.

Vzájomnou pomocou, počúvaním sa navzájom, povzbudzovaním to zvládli výborne. Bola radosť ich počúvať. Seid ihr super!