Za uplynulé desaťročia si ľudia zvykli siahať a uchyľovať sa k chémii a rozlične upraveným formám liečby svojich ochorení. Avšak priveľa chémie, z ktorých sú zložené tieto lieky, môžu mať často opačný, škodlivý účinok na ľudské telo. Na daný fakt sme chceli deti upozorniť práve učivom o liečivých rastlinách a bylinkách.

Po prvotnom oboznámení sa s ich názvami a výzorom cez prezentáciu nasledovala praktická úloha – vyhľadať v knihách či atlasoch rastlín čas ich kvitnutia a použitie. Bolo že to spočiatku náročné zorientovať sa! No naučili sme sa, že kniha má register 🙂. Potom už v skupinách študovali účinky vybraných bylín na naše zdravie. Svoje zistenia odprezentovali spolužiakom. Na záver sme si uvarili chutný čajík z čerstvej mäty a medovky a tak dodali nášmu telu zdravé látky. A aby sme si učivo lepšie zapamätali, spravili sme si aj nástenku 😉.