Minulý týždeň sa triedy V.A, VI.A a septima zúčastnili školského výletu v rezorte Aqua Maria vo Veľatoch.

Žiaci si vychutnali šantenie v bazénoch, na toboganoch, opekačku a športové hry v prírode. Na konci dňa piatakov a šiestakov čakalo prekvapenie od žiakov septimy v podobe nočnej brannej hry plnej zážitkov a skúšok odvahy.

Veľké ďakujem patrí septimanom za ich obetavosť, kreativitu a ochotu pripraviť nezabudnuteľné zážitky pre mladších žiakov.

V mene rodičov sa pani Bankovičová poďakovala za uskutočnenie výletu pre deti takto: „Triednym učiteľkám ďakujeme za starostlivosť o naše deti. Poďakovanie patrí tiež žiakom septimy, ktorí spolu s vami pripravili deťom nezabudnuteľnú noc a krásne spomienky. Určite je aj to pridanou hodnotou, keď mladší žiaci môžu mať taký vzor a brať si príklad z ochoty, zábavy, ale aj zodpovednosti starších žiakov. Ďakujeme!“