Počas uplynulých troch dní od 20. júna sme si mali možnosť vďaka Kurzu ochrany života a zdravia vyskúšať nové aktivity, ktoré mnohých z nás zaujali. V prvý deň kurzu sme mali zdravotnú prípravu, kde sme mali možnosť vyskúšať si aj oživovanie. Potom nasledovala teoretická časť kurzu na tému zbraní a dopravná výchova. Nasledujúci deň sme sa zamerali na topografiu a orientáciu v prírode. Nechýbalo ani stavanie stanu, či streľba zo vzduchovky. Počas nášho kurzu sme absolvovali aj turistický pochod, túru – výstup na Šimonku, kde sme si následne skúsili aj založenie ohňa pomocou kresadla a neskôr sme na založenom ohni aj opekali.
Tento kurz nás naučil nielen ako prežiť v prírode pri mimoriadnych situáciách, ale aj mnoho ďalších praktických vecí do života.

Sára Kušnírová ,Septima