Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy, Školská 650, Vranov nad Topľou vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície: upratovačka, 100 %-ný úväzok v zmysle platnej legislatívy
s nástupom od 1.9.2024.

Viac informácii v nasledujúcom dokumente:

Oznámenie – voľná pozícia