Iba praktická skúsenosť umožňuje mladým ľuďom rásť a nazerať na svet inými očami a nielenže im ponúka možnosť aplikovať teoretické znalosti v praxi, ale im aj umožňuje lepšie porozumieť rôznym situáciám, problémom a perspektívam. Čoho dôvodom bolo, prečo žiaci Cirkevnej spojenej školy so sídlom vo Vranove nad Topľou zabojovali v projekte Euroscola 2024 a ukázali, že sa výziev neboja. V atmosfére silnej, celoslovenskej konkurencie 27 škôl nešetrili úsilím, energiou, kreativitou a skvelými nápadmi, ktoré im poskytli príležitosť k osobnému rastu, umožnili im naučiť sa nové veci, prekonať výzvy a rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti.

Aj o tomto je projekt Euroscola! Žiakom stredných škôl je umožnené zažiť európsku spoluprácu a rozhodovanie na vlastnej koži a v prípade výhry v tomto projekte majú príležitosť stať sa na jeden deň poslancami Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Získať vysoké hodnotenie si vyžaduje niekedy nie malú obetu, výstup z komfortu, v neposlednom rade tímového ducha a na čele s inšpiratívnymi nápadmi mladých ľudí je to kľúč k dosiahnutiu vysnívaného cieľa. Tento projekt žiakom našej školy ponúkol príležitosť ukázať, že sa vedia pýtať, viesť diskusie s odborníkmi, ale aj počúvať, kriticky myslieť a aktívne sa zaujímať o veci verejné.

Dôkazom toho bolo aj pozvanie zástupcov z radu študentov Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi do Bratislavy na slávnostné vyhlásenie výsledkov Euroscoly 2024, v pondelok 15.4.2024. Toto pozvanie si vyslúžilo 8 najlepších projektov škôl a samotný postup bol potvrdením ich tvrdej práce a angažovanosti, ktorá viedla k úspechu vo veľkom európskom projekte a zabezpečila im vstupenku do Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Cirkevnú spojenú školu reprezentovali štyria žiaci, a to Alena Vidová, Zuzana Kentošová, Kamila Macková a Mikuláš Gazda, ktorí mali opäť príležitosť stretnúť sa v Európskom informačnom centre v Bratislave s viacerými poslancami Európskeho parlamentu, napríklad Michalom Wiezikom, Miriam Lexmann, podpredsedom EP Martinom Hojsíkom, Vladimírom Bilčíkom, Ivanom Štefancom a Katarínou Roth-Neveďaľovou.

Napätie z očakávania výsledkov sa dalo krájať, avšak v momente vyhlásenia úplných víťazov nastala obrovská radosť a nadšenie. Cirkevná spojená škola so sídlom vo Vranove nad Topľou sa stala víťazom celoslovenskej súťaže Euroscola 2024 a v silnej konkurencii si vybojovala krásne 1. miesto. S úsmevom na tvári pred odborníkmi európskej politiky odprezentovali priamo v Bratislave výsledky svojej práce.

Cirkevná spojená škola v tomto projekte dosahuje pravidelne skvelé výsledky a umiestňuje sa medzi úspešnými školami. V roku 2014 obsadila – 4. miesto, v roku 2016 – 1. miesto, v roku 2018 – 2. miesto, v roku 2020 – 1. miesto a po štvorročnej pauze znova ukázali, že zlatá priečka aj v roku 2024 patrí im. Gratulujeme k úspechu a k úspešnej reprezentácií nielen cirkevnej školy, ale aj mesta Vranov nad Topľou. 

I. Janočkoá, S. Kisilová

http://www.vranovske.sk/cirkevna-spojena-skola-ziskala-prvenstvo-v-sutazi-euroscola-2024/

https://skolske.sk/clanok/61374/cirkevna-spojena-skola-z-vranova-nad-toplou-ziskala-prvenstvo-v-sutazi-euroscola-2024

https://www.kosiceonline.sk/stredna-skola-z-vranova-nad-toplou-vyhrala-celoslovensku-sutaz-euroscola

https://www.lumen.sk/archiv-play/177307