Názov projektu: EcoTour 2.0

Číslo zmluvy projektu: 2011-1-ES1-COM06-34635 9

Trvanie projektu: 1.9.2011 – 31.8.2013

Partneri projektu:

  • Gimnazjum Nr 16 z Oddzialami Intergracyjnymi im. Marii Konopnickiej, Katowice, Poľsko,
  • Kiuruveden ylakoulu, Kiuruvesi, Fínsko,
  • 4th Junior High School, Mytilene, Grécko,
  • 75. YIL Anadolu Lisesi, Adana, Turecko,
  • Palatul Copiilor, Bistrita, Rumunsko,
  • IPSSAR „G.Matteotti“, Pisa, Taliansko,
  • Oosterlicht College, Vianen, Holandsko,
  • Cirkevná spojená škola, Vranov nad Topľou, Slovensko.

Medzinárodný projekt Eco-tour 2.0 mal za cieľ prostredníctvom informačných a komunikačných technológii spropagovať ekoturizmus a environmentálnu výchovu. Ekoturizmus bol hlavnou témou na každom z rokovaní, a to ako súčasť množstva aktivít zahrnutých do učebných osnov deviatich partnerov. Environmentálna výchova bola prezentovaná rôznymi spôsobmi, od štúdia vody z rôznych uhlov pohľadu až k trvalo udržateľnému rozvoju.

Projektové zoskupenie pracovalo v rôznych etapách, kde za každou etapou nasledovalo projektové stretnutie, vyvrcholením ktorých bolo stretnutie v Španielsku. Stretnutia boli obohacujúcou skúsenosťou z dôvodu stretnutia študentov a učiteľov z deviatich rôznych krajín, a tiež zvýšeného záujmu o štúdium v pracovnom jazyku, angličtine. Stretnutia mali za cieľ prezentovať prácu, ktorá sa urobila počas predchádzajúcej fázy a bola plánovaná v rámci projektu. Tieto výsledky prezentovali samotní študenti. Študenti zohrávali kľúčovú úlohu v celom projekte.

Pre učiteľov a školy zapojené do tohto projektu to bol zároveň spôsob, ako sa dozvedieť o rôznych školských systémoch, vymeniť si skúsenosti dobrej praxe.

Eco-tour 2.0 oficiálne začal na Slovensku, kde každá z krajín ostatným predstavila svoju inštitúciu, a kde sa projekt presnejšie naplánoval.

V prvej fáze, sa na školách zo všetkých regiónov realizoval výskum súvisiaci s vodou, cestovným ruchom alebo ekoturizmom.

Na druhom stretnutí v Grécku, boli výsledky tohto výskumu odprezentované.

Druhá fáza bola prípravou reklamných kampaní o mieste pôvodu jednotlivých škôl na podporu ekoturizmu, reklamy boli prezentované v Rumunsku (tretie stretnutie), kde sme tiež predstavili knihu o výskumoch súvisiacich s vodou realizovaných v prvej fáze.

Ďalším krokom bolo napísať recepty v angličtine z každej krajiny, ktoré boli predstavené v Taliansku.

Konečná fáza bola príprava piesne, filmu alebo vystúpenia… každé v rodnom jazyku tak, aby to mohlo byť odprezentované na záverečnom stretnutí v Španielsku.

Správy účastníkov: