Zmluvy

Zmluva o združenej dodávke zemného plynu

Zmluva programu Erasmus+ KA101-022255

Zmluva programu Erasmus+ 2016-1-DK01-KA219-022338_2

Zmluva programu Erasmus+ 2017-1-SK01-KA101-035081

Príloha zmluvy Erasmus+ 2017-1-SK01-KA101-035081

Zmluva programu Erasmus+ 2018-1-SK01-KA101-045923

Príloha zmluvy Erasmus+ 2018-1-SK01-KA101-045923

Zmluva programu Erasmus+ 2018-1-SK01-KA229-046275_1

Príloha zmluvy 2018-1-SK01-KA229-046275_1

Zmluva programu Erasmus+ KA101-060067

Príloha zmluvy programu Erasmus+KA101-060067

Zmluvy rok 2020

Zmluva programu Erasmus+ KA101-077774

Dodatok k zmluve programu Erasmus+ KA101-077774

Príloha II k zmluve programu Erasmus+ KA101-077774

Zmluva programu Erasmus+ BG01-KA229-079223_3

Dodatok k zmluve programu Erasmus+ BG01-KA229-079223_3

Príloha II k zmluve programu Erasmus+ BG01-KA229-079223_3

Zmluva programu Erasmus+ SK01-KA229-078211_1

Dodatok k zmluve programu Erasmus+ SK01-KA229-078211_1

Príloha II k zmluve programu Erasmus+ SK01-KA229-078211_1

Zmluva programu Erasmus+ SK01-KA229-078240_1

Dodatok k zmluve programu Erasmus+ SK01-KA229-078240_1

Príloha II k zmluve programu Erasmus+ SK01-KA229-078240_1

Zákon o ochrane osobných údajov a s ním súvisiace dokumenty

Ochrana osobných údajov v rezorte školstva

Ochrana osobných údajov – časté otázky

Ochrana osobných údajov – prezentácia

Ochrana osobných údajov – usmernenie 2018

Súhlas dotknutej osoby

Etický kódex kresťanského pedagóga

Etický kódex kresťanského pedagóga

Školský vzdelávací program 2023/24

ŠkVP-CZS-ISCED 1 

ŠkVP ISCED 2, ISCED 3

Školský vzdelávací program – Rastieme v Láske (MŠ)

Hodnotenie aktualizačného vzdelávania

Hodnotenie aktualizačného vzdelávania 2021/22

Hodnotenie aktualizačného vzdelávania 2022/23

Iné

Žiadosť zákonného zástupcu o ospravedlnenie z dôvodu neprítomnosti

Školský poriadok platný pre ZŠ a SŠ

Zápisný_lístok_do_…_ročníka

Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.1

Záverečná správa školy

Účtovné závierky školy