Milí rodičia, priatelia školy.


Obraciame sa na Vás s ponukou zapojiť sa do hodnotenia našej školy. Tak ako každý žiak dostáva komplexné hodnotenie na konci polroka zo strany svojich učiteľov, tak chceme poprosiť aj Vás, aby ste zhodnotili našu prácu za tento polrok.

Účasť v tomto prieskume je dobrovoľná a anonymná. Nikto sa teda nedozvie, čo ktorý z Vás napísal. Prosíme však o úprimnosť a zodpovednosť pri jeho vypĺňaní, nakoľko veríme, že úprimná a konštruktívna kritika sa môže stať základom ďalšieho rozvoja a smerovania tejto školy.

Pre spustenie dotazníka jednoducho kliknite na nasledujúci odkaz.

Termín na vypracovanie je  do nedele 5.2.2023 vrátane.

Dotazník pre rodičov: Dotazník hodnotenia školy – rodičia

Vopred srdečne ďakujeme.

S katolíckym pozdravom

PaedDr. R. Majzlík, PhD.