Ako škola vyprofilovaná prevažne na medzinárodnú spoluprácu sa snažíme žiakom neustále ponúkať rôzne možnosti „stretávania“ sa so zahraničnými partnermi. Jednou z nich je aj spolupráca v rámci platformy eTwinning, ktorá umožňuje zamestnancom a žiakom všetkých typov škôl spájať sa na diaľku, komunikovať v bezpečnom virtuálnom prostredí, vytvárať partnerstvá, pracovať na projektoch.

V tomto roku okrem iného realizujeme aj projekt s názvom Green energies and their impact on the future of European society, kde spolu so žiakmi zo Španielska a Talianska pracujeme na rôzných úlohách s cieľom dozvedieť sa viac o „zelených“ spôsoboch využívania energie.

Oficiálna stránka o našom projekte je dostupná na nasledujúcom odkaze: https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/green-energies-and-their-impact-future-european-society/twinspace/pages.