Pod záštitou UNESCO sa každoročne organizuje súťaž v písaní filozofickej eseje pod názvom International Philosophy Olympiad. Od roku 2016 môžu aj slovenskí študenti postúpiť na túto medzinárodnú súťaž a to prostredníctvom slovenskej filozofickej olympiády, ktorú organizuje Katedra filozofie Filozofickej fakulty KU v Ružomberku.

Za reprezentáciu našej školy srdečne ďakujeme naším maturantkám z Oktávy: Kláre, Majke, Peťke, Ľubke a Lydke.

Slovenské kolo olympiády sa uskutočnilo  v dvoch termínoch: 15. a 22. marca 2016 o 10:30 hod. na FF KU v Ružomberku. Študenti si mohli  vybrať jeden z týchto termínov, ktorý im viac vyhovuje. Oba termíny sú rovnocenné. Do tejto súťaže sa mohli  prihlásiť stredoškoláci v poslednom a predposlednom ročníku svojho štúdia. V deň konania olympiády boli zverejnené 3 krátke úryvky z filozofických textov, na ktoré v rámci 90 minút študenti písali filozofickú esej (úvahu). Každá súťažná esej bude hodnotená dvomi vyučujúcimi filozofie. Študenti sa dozvedia výsledky do konca marca 2016 a pre troch najlepších v slovenskom kole olympiády sú okrem diplomov pripravené aj vecné ceny (tablet, čítačka elektronických kníh).

Širšia skupina najlepších študentov bude následne pozvaná na kvalifikačné kolo v cudzom jazyku (účasť na tomto kole v cudzom jazyku je samozrejme dobrovoľná). Víťaz kvalifikačného kola postupuje na medzinárodnú filozofickú olympiádu, ktorá sa tento rok koná v belgickom Gente (12. – 15. máj 2016).

20160322_102142 20160322_102229 20160322_102243 20160322_102959