Názov projektu: Study, practise, know (Učenie, cvičenie, poznanie)

Číslo zmluvy projektu: 2014-1-SK01-KA101-000044

Trvanie projektu: 1.7.2014 – 30.6.2015

Rozpočet projektu: 11 180€

Hlavným cieľom projektu s názvom “Study, practice, know” bolo pripraviť sériu vzdelávacích podujatí pre učiteľov cudzích jazykov. Projekt mal trvanie jeden kalendárny rok, počas ktorého boli do projektu priamo zapojení štyria účastníci – traja učitelia anglického jazyka a jedna učiteľka nemeckého jazyka. Všetci účastníci boli učiteľmi, ktorí na tejto škole pracujú už niekoľko rokov.

Aktivity, ktorých sa títo učitelia zúčastnili, boli dvojtýždňové kurzy zamerané na rôzne aspekty výučby cudzích jazykov. Kurzy boli z oblastí základných jazykových kompetencií, metodológie výučby jazykov ako aj metódy CLIL. Jeden kurz bol zameraný na rozvoj hovorových kompetencií žiakov na strednej škole, jeden kurz bol pre učiteľov základnej školy, jeden kurz bol z oblasti CLIL a kurz pre učiteľku nemčiny bol určený na obnovenie si svojich vlastných kompetencií v jazyku.

Sme si istí, že projekt priniesol množstvo pozitív a prispel k rozvoju tejto školy. Vďaka projektu si učitelia mohli zdokonaliť svoje jazykové kompetencie a zručnosti potrebné pre medzinárodnú kooperáciu. Navyše, celá škola získala množstvo nápadov a odporúčaní od iných kolegov z praxe, čo znamená, že neboli to len samotní účastníci, ale celá škola, ktorá získala tieto vedomosti.

Správy účastníkov: