Číslo zmluvy projektu: 2023-1-SK01-KA121-SCH-000121441

Trvanie projektu: 1.6.2023 – 31.8.2024

Rozpočet projektu: 33 395€

Ako akreditovaná škola pre Erasmus sme po období obmedzení a neistoty v súvislosti pandémiou Covid-19 požiadali o grant na mobilitné stretnutia v rámci výzvy č. 2023.

Naša žiadosť bola schválená, aj keď s obmedzeným rozpočtom. V rámci plánu aktivít sme zorganizovali dve väčšie skupinové mobility žiakov (skupiny po 12 žiakov) do Turecka a Dánska, 2 žiaci septimy vďaka grantu mohli vycestovať na 4 týždne na mobilitu v partnerskej škole vo Viedni a rovnako sme naplánovali aj 6 vzdelávacích kurzov pre našich učiteľov.