Od 1. septembra 2019 sa v regionálnom školstve posilňuje systém kariérového poradenstva. V tejto časti približujeme aktuálne legislatívne zmeny v kariérovom poradenstve v systéme regionálneho školstva a zverejňujeme užitočné informácie a odkazy pre výber študijného a profesijného smerovania ako aj informácie o duálnom vzdelávaní.

Prehľad ponuky študijných a učebných odborov na stredných školách

Zmeny v kariérovom poradenstve v systéme regionálneho školstva od 1.9.2019

Fakty a údaje pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium