22.6.2020

V rámci záverečného opakovania vás poprosím počas nasledujúcich 2 vyučovacích hodín vypracovať tzv. PET test (všeobecný test z ANJ na úrovni B1) – test pozostáva tradične z 3 častí – English in USE, Reading, Listening

19.6.2020

A – samostatná práca – general knowledge test – pracovný zošit – strany 98, 99 – všetky cvičenia okrem speaking/writing (odpovede)

16.6.2020 a 18.06.2020

A – design a flyer aboout an ideal school – na nasledujúce 2 hodiny mám pre vás opäť niečo ako projektovú prácu. Vašou úlohou je spracovať plagát/leták na tému – My vision of an ideal school (school rules). Teda sa zamyslite nad tým, ako by to mohlo (hypoteticky) vyzerať v škole, ktorej pravidlá by ste sami navrhli. Nesmie to byť opis súčasných pravidiel. Môže to mať takúto nejakú podobu (aj keď toto sa týka len dopravy v škole).

Povinnou zložkou textovej stránky plagátu budú modálne slovesá must, have to, do not have to, obrazovú/vizuálnu nechávam na vás. To, o čom môžete písať nájdete v týchto 4 opisoch škôl. Pozor však, vaša úloha nie je vytvoriť sloh/opis, ale plagát – krátko, jasne, výstižne – podobne ako to bolo pri infografike o MDD.

Opäť vám odporúčam použiť nástroj Canva.com, s ktorým sa už verím, že každý oboznámil.

Hotový plagát/leták mi pošlite buď priamo z Canva.com alebo aj ako samostatnú prílohu na môj mail. Termín na vypracovanie je do piatka – 19.6.2020 do večera. Ak niekto niečomu nerozumie, pýtajte sa vopred, nie po tom, ako to ohodnotím.

15.6.2020

A – opakovanie lekcie č. 7 – učebnica 92, 93 / všetky cvičenia – odpovede

B – pracovný zošit – 55/ všetky cvičenia

12.6.2020

A – vyjadrovanie „prítomných“ želaní pomocou „wish“ – video s vysvetlením

Cvičenia: úloha 1, úloha 2

B – čítanie s porozumením – pracovný zošit strana 56 a 57/ všetky cvičenia

9.6.2020

A – druhý kondicionál – video s vysvetlenímslovné vysvetlenie

Online cvičenia: úloha 1, úloha 2, úloha 3, úloha 4

8.6.2020

A – čítanie s porozumením – učebnica strana 88-89/ cvičenia 1 až 5 (odpovede k cvičeniam)

B – opakovanie modálnych slovies – pracovný zošit – strana 53/ všetky cvičenia

5.6.2020

A – počúvanie s porozumením

Pracujeme v učebnici na strane 86 a 87/ všetky cvičenia (pri úlohách na speaking si skúste tieto otázky zodpovedať sami pre seba do akej miery by ste to vedeli)

B -Slovná zásoba – doplnenie – učebnica strana 140/ Electronic devices odpovede k cvičeniam

C – Pracovný zošit – strana 52/ všetky cvičenia

1.6.2020 – 4.6.2020

A – infografika o MDD

Kedže v pondelok máme medzinárodný deň detí (MDD) tak náš obsah vzdelávania tomu trošku prispôsobíme. Vašou úlohou bude vytvoriť tzv. infografiku k tomuto medzinárodnému dňu.

1- Otázka – čo je to informačná grafika (infographics)? – je to v podstate jeden veľký informačný plagát na vybranú tému.

2 – Otázka – ako to vyrobíme? Použijeme na to „zadarmo“ verziu nástroja Canva. Ak tam nie ste ešte registrovaní, tak sa musíte registrovať (najjednoduchšie cez účet gmail_u alebo facebook_u)

Všeobecný návod ako pracovať s Canva

Videonávod ako vyrobiť infografiku v Canva

Téma je ako som spomínal základné informácie o MDD (v anglickom jazyku, pochopiteľne). Môžete sa zamerať na to kedy tento MDD vznikol, kedy sa v ktorých krajinách slávi, ako a pod. Nezabudnite pridať fotografie a krátky a výstižný text. Upozorňujem, že infografika nie je referát!!!

Využijeme na to 3 vyučovacie hodiny zo začiatku tohto týždňa, teda termín na odovzdanie bude vo štvrtok (4.6.2020) do večera 20:00.

Keď to budete mať hotové, pošlete mi to priamo z prostredia Canvy: 1. vpravo hore je tlačidlo „Print infographics„, rozbalí sa vám menu, kde vyberiete „email“, tam zadáte môj email a odošlete to ako „prezentáciu“

Zdroje informácii o MDD: zdroj 1, zdroj 2, zdroj 3, zdroj 4, zdroj 5,

Ak by s tým mal niekto problém, kontaktujte ma prosím skôr ako vo 2 hodiny pred termínom odovzdania, ako je u vás zvykom…

29.5.2020

A – precvičovanie používania modálnych slovies must/have to (+ aj -)

učebnica strana 85/ cvičenia 4 a 5

B – počúvanie s porozumením – učebnica strana 85/ cvičenie 6 (odpovede)

C – video cvičenie na must/have to

28.5.2020

A – čítanie s porozumením – učebnica str. 84/ cvičenie 1, 2 a 3. – odpovede

B – modálne slovesá must, have atď.

Vysvetlenie: rozdiel medzi must a have to a mustn’t vs. don’t have to

C – online cvičenia na precvičenie novej látky: cvičenie 1, cvičenie 2, cvičenie 3, cvičenie 4

26.5.2020

A – slovná zásoba – pracujeme v učebnici na strane 82 – 83 so slovnou zásobou z textu zo včera. Poprosím vypracovať cvičenia 5 až 7. (odpovede)

B – doplnenie slovnej zásoby – učebnica str. 140 – ľavý stlpec

C – domáca úloha – učebnica str. 83, cvičenie č. 8 – pripraviť si monológ podľa zadania v tomto cvičení v rozsahu 4-5 minút, nahrať sa a audio súbor s nahrávkou poslať na môj mail do piatka 29.5.2020 .

25.5.2020

A – „na zahriatie“ – začíname novú lekciu s témou „Svet“ – preto si na začiatok overíme koľko toho vieme o svete ako takom – worksheet na stiahnutie

B – počúvanie s porozumením – cvičenie spolu so zadaním na tému Global change

C – čítanie s porozumením – učebnica str. 82 (cvičenia 1 až 4) – odpovede k cvičeniam

Opäť vám tu dávam celú 7. lekciu, aby som nemusel stále skenovať po častiach.

Students Book- 7. lekcia

Work book – 7. lekcia

Work book – 7- lekcia – odpovede k cvičeniam

Audio súbory k posluchovým cvičeniam

19.5.2020

Všeobecný test znalosti ANJ

Dnes si vyskúšame ako nám ide všeobecné porozumenie z ANJ, a to formou čítania a počúvania s porozumením na úrovni B1

Čítanie s porozumením: zadanie s úlohami / odpovede

Počúvanie s porozumením: zadanie s úlohami / nahrávky: úloha č. 1, úloha č. 2, úloha č. 3, / odpovede

18.5.2020

A – samostatná práca – general knowledge test – pracovný zošit – strany 94 až 97 – všetky cvičenia okrem speaking/writing (odpovede)

nahrávky: 3.16, 3.17

Upozornenie: zopakujte si slovnú zásobu z lekcie č. 6, pretože v piatok 22.5.2020 to budeme testovať cez Socrative.

15.5.2020

V piatok máme na značnú časť hodiny naplánované testovanie Socrative zamerané na 0./1. kondicionál, preto vo zvyšnom čase sa zameriame na rozvoj počúvania s porozumením.

Odporúčame tieto dve cvičenia: cvičenie 1, cvičenie 2

14.5.2020

A – opakovanie lekcie – učebnica strany 78 a 79 – všetky cvičenia. (odpovede k cvičeniam sú nižšie)

B – pracovný zošit – strana 47/ všetky cvičenia

C – v piatok 15.5.2020 bude v rámci hodiny ANJ testovanie Socrative zamerané na 0. a 1. kondicionál. Poprosím o aktívnu účasť v čase medzi 9:30 a 10:00. Kto nemôže v tom čase, nech ma vopred individuálne kontaktuje.

12.5.2020

A – samostatná práca – učebnica str. 80-81, všetky cvičenia.

Odpovede k cvičeniam:

7.5.2020

Essay for and against

Write an essay (for and against) of approximately 180 words on the following topic: Life is better today than it was 100 years ago.

Čas na vypracovanie máte 90 minút. Píšte to takým spôsobom (najlepšie vo Worde), aby bolo jasne vidieť kde sú odstavce, pretože členenie textu je súčasťou hodnotenia. Po dopísaní textu mi ho prosím obratom zašlite na môj mail. V žiadnom prípade neposielajte ako PDF súbor! Sloh poprosí zaslať dnes, najneskôr do 14:45.

7.5.2020

A – slohový útvar – esej pre a proti: čas na vypracovanie 13:00 – 14:30

Tému spolu s presným zadaním zverejním zajtra na tejto stránke o 13:00.

Čas na vypracovanie bude 90 minút. Píšte to takým spôsobom (najlepšie vo Worde), aby bolo jasne vidieť kde sú odstavce, pretože členenie textu je súčasťou hodnotenia. Po dopísaní textu mi ho prosím obratom zašlite na môj mail. V žiadnom prípade neposielajte ako PDF súbor!

Ak by niekto v tom čase z nejakých objektívnych príčin nemohol (spánok sa neráta), informujte ma prosím vopred.

Keďže na vypracovanie máte 90 minút (2 vyučovacie hodiny), nasledujúca hodina (pondelok) nebude.

5.5.2020

A – slohový útvar – esej pre a proti: pracujeme v učebnici – strana 76-77 (všetky cvičenia) – odpovede

B – vyjadrovanie kontrastu v ANJ – video s vysvetlením

C – vysvetlenie a precvičenie – British council

D – online practice (cv. 1, cv. 2, cv. 3 )

4.5.2020

A – slohový útvar – esej pre a proti: na vysvetlenie aj ako zdroj potrebných fráz odporúčam toto video:

C- online cvičenia venované k porozumeniu problematiky písania eseje

C- pracovný zošit str. 45 – všetky cvičenia.

Vo štvrtok 7.5.2020 bude v rámci hodiny ANJ zadaná úloha na napísanie eseje. Bude mať čas 90 minút na napísanie slohu 13:00 – 14:30, ktorý mi ešte v ten deň obratom zašlete mailom. Presnejšie informácie zašlem v stredu. Ak by vám v tom čase dával nejaký iný učiteľ úlohu, prosím povedzte, že termín je už obsadený. Poprípade, ak by niekto v tom čase z nejakých objektívnych príčin nemohol (spánok sa neráta), informujte ma prosím vopred.

Slohy poprosím zaslať na môj mail ako prílohy v dokumentoch typu Word, alebo v takej forme, aby bolo jasne vidieť členenie textu na odstavce, pretože toto je jedno z kritérií hodnotenia. Nie PDF!

30.4.2020

A- úvodné video vás zavedie do sveta poézie a vysvetli základné vlastnosti.

B – čítanie s porozumením – učebnica str. 74,75/cvičenia 1 až 9 – odpovede

Vydavateľstvo Oxford sprístupnilo audio nahrávky k učebniciam Insight – prosím, aby si ich každý stiahol, nakoľko od tohto dňa ich už nebudem zverejňovať ja. Nájdete ich TU.

C – opakovanie vyjadrovania budúceho času pomocou will/going to (cv. 1, cv. 2, cv. 3)

28.4.2020

A – stupne vyjadrovanie pravdepodobnosti pomocou prísloviek. Na vysvetlenie ponúkam tento odkaz.

B – učebnica – str. 75/ cv. 10, 11 – odpovede

C – pracovný zošit – strana 48-49/ všetky cvičenia

D -domáca úloha – Conditional chain story – vašou úlohou bude vytvoriť „príbeh“ pomocou súvetí 0. a 1. kondicionálu z minimálne 30-tich viet takouto formou:

If we have free time, we’ll go to the party.
If we go to the party, we’ll have fun.
If we have fun, we’ll come home late.
If we come home late, we’ll miss our test tomorrow. etc.

Úlohu poprosím poslať na môj mail buď ako prílohu alebo priamo text v poli správy. Ocením vašu kreativitu pri tvorbe príbehu z obsahového hľadiska. Termín na zaslanie je piatok 1.5.2020 do 20:00.

27.4.2020

A – na začiatok vás poprosím o toto krátke „hudobné“ cvičenie na zopakovanie správneho slovosledu pri prvom type podmienkového súvetia. Cvičenie sa zobrazí po kliknutí na tento odkaz.

B – počúvanie s porozumením – učebnica str. 72/ cvičenia 1,2,3, a strana 73/ 6,7,8 (nahrávky: 2.02, 2.03, 2.04)

Odpovede k cvičeniam

C – opakovanie sl. zásoby – pracovný zošit – strana 44/ všetky cvičenia

24.4.2020

A- nultý kondicionál – vysvetlenie problematiky

B – učebnica – strana 72/ cv. 4, 73/cv. 5 (odpovede k cv.)

C – video s porovnaním nultého a prvého kondicionálu

C- online practice: 1, 2, 3.

23.4.2020

A- prvý kondicionál – vysvetlenie problematiky

B – učebnica – strana 71/ cv. 7,8,9,10

C- online practice: 1, 2, 3, 4.

22.4.2020 (náhrada za pondelok 20.4)

A – opakovanie používanie will/going to pre vyjadrovanie budúcnosti:

Dávam do pozornosti azda najpodrobnejšie vysvetlenie používania týchto dvoch časov: link

B – na precvičenie – učebnica str. 70- 71 (cvičenia 1 až 6)

Odpovede k cvičeniam z učebnice

21.4.2020

Keďže v piatok ste mali plán na celú vyučovaciu hodinu a súčasne aj testovanie Socrative, tak dnes bude hodina kratšia, aby sa vykompenzoval pracovný čas. Preto vás poprosím o prácu v PZ – strana 44 (všetky cvičenia).

Zároveň pre uľahčenie práce vám posielam strany z SB a WB z celej 6. lekcie, t.j. už ich nebudem samostatne uverejňovať na stiahnutie pri jednotlivých zadaniach. Stiahnite si ju prosím teraz celú a postupne z nej pracujte.

Students Book- 6. lekcia

Work book – 6. lekcia

Work book – 6- lekcia – odpovede k cvičeniam

17.4.2020

A- slovná zásoba – negatívne predpony un, im, il, ir, dis (pracujeme v učebnici na strane 69. Poprosím vypracovať cvičenia 6,7 a 8 zo strany 69.) – odpovede k cvičeniam

B – doplnenie slovnej zásoby – odporúčam si pozrieť toto video najmä kvôli výslovnosti a pravidlách ako sa tieto predpony používajú (tieto príklady nie sú pre vás záväzné na naučenie sa)

C – V rámci samoštúdia si prosím preložte tieto prídavné mená, naučte sa aké predpony sa s nimi používajú, pretože tieto sú pre vás záväzné a budú obsahom skúšania. Ak by bol s nejakým problém, kontaktujte ma.

Krátke cvičenie na zopakovanie.

16.4.2020

Dnes začneme novú lekciu, ale kedže nám ostala ešte jedna vec, tak to píšem hneď na začiatok. V piatok (17.4) v čase 9:30 až 10:00 bude testovanie Socrative zamerané výlučne na slovnú zásobu z lekcie č. 5. Prosím, aby si každý upravil program dňa tak, aby sa tohto testovania mohol zúčastniť.

A – čítanie s porozumením a slovná zásoba. Pracujeme v učebnici na strane 68-69. Úloha spočíva v prečítaní si článku, spracovaniu neznámej slovnej zásoby a k tomu poprosím vypracovať cvičenia 2, 4 a 5 zo strany 68.

Na doplnenie slovnej zásoby prosím spracovať stranu 139 v učebnici (všetky cvičenia) a osvojiť si predmetné slovné spojenia.

Odpovede k cvičeniam z učebnice

3.4.2020

A – počúvanie s porozumením. Na stránke British council nájdete kompletné posluchové cvičenie. Pripomínam, že cvičenia sa zobrazia po kliknutí na biele šípky smerujúce doľava nachádzajúce sa nad aj pod oknom s nahrávkou.

B – zvyšok hodiny poprosím vypracovať toto interaktívne cvičenie (čítanie s porozumením)

2.4.2020

Keďže včera bol „1. apríl“ v angličtine známy ako „Fool’s Day“, dnešné aktivity budú zamerané na tento sviatok.

Na začiatok krátke video na pobavenie a uvedomenie si dôležitosti štúdia cudzích jazykov… Videoaktivita sa nachádza na tejto stránke. Príjemnú zábavu 🙂

Ďalšia úloha bude zameraná na čítanie s porozumením. Vaša úloha je prečítať si nasledujúci text s názvom Mystery island a vypracovať tieto otázky na porozumenie:

A – Read out the following statements. Students note if they are true or false without looking back at the article.

 1. Meretricious is a British colony.
 2. Mount Folpa’oril is a dormant volcano.
 3. All the beaches have black sand.
 4. Nobody lives on La Profilo.
 5. The original version of Mutiny on the Bounty was filmed on Mendacious.

B – Complete the factfile using the information in the article.

MERETRICIOUS FACT FILE

 1. Names of other islands:
 2. Capital: Airport: Name of first king:
 3. Official languages:
 4. Independence Day:
 5. Local delicacy:
 6. Address of official website:

C- Put the words back into the correct order.

1. can    a    play    day    tricks    when    It    people    is
2. No    really    the    origin    one    knows    exact
3. tricks    jokes    on    play    practical    hoaxes    other    ,    and    each People
4. have    You    jokes    your    play    to    noon    until
5. or  day  what  this  know    never    you  on  believe    to    who

Odpovede k cvičeniam

31.3.2020

Na začiatok si opäť vyskúšame počúvanie s porozumením vo forme videa.

Na stránke (klikni TU) nájdete krátky videoklip zo seriálu Friends. K videu sú 2 cvičenia na overenie porozumenia (1- hneď vedľa videa v pravo, 2 – nižšie na stránke pod videom). Pre overenie správnosti je potrebné stlačiť tlačidlo „See how you did“.

Zvyšok hodiny pracujeme v učebnici – 67, kde sú cvičenia na preopakovanie celej lekcie (slovnej zásoby aj gramatiky).

Odpovede k cvičeniam

30.3.2020

Keďže dnes máte testovanie – 20 minút, tak plán na hodinu bude o niečo kratší.

Prvá úloha je toto interaktívne video cvičenie na zopakovanie present perfect/past simple tense. (Vo videu je 68 viet, do ktorých musíte doplniť správny čas tak, aby sa prehrávanie posunulo ďalej.) Cvičenie sa otvorí po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://en.islcollective.com/video-lessons/masha-and-bear-5

Ďalej pokračujeme v opakovaní lekcie č. 5 – cvičenia z učebnice zo strany 66 (vypracovať cvičenia a naučiť sa frázové slovesá – koncom týždňa bude testovanie na slovnú zásobu z lekcie)!

Odpovede k cvičeniam

27.3.2020

Na zahriatie 🙂 – pozrite si krátke video zo série TED lessons a následne k nemu vypracujte 4 otázky na porozumenie. (Aby sa vám otvorilo okno s otázkami, musíte pravo kliknúť na veľké slovo THINK)

Opakovanie lekcie – pracovný zošit str. 40-41

Odpovede k PZ.

Opakovanie prídavných mien ed/ing

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Adjectives_ending_in_-ed_and_-ing/Adjectives*_Ing_or_Ed$_fl751in

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Adjectives_ending_in_-ed_and_-ing/ED-ING_Adjectives_xl2337cp

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Adjectives_ending_in_-ed_and_-ing/I’m_bored,_not_boring_pi6069kc

V pondelok (30.3.2020) v čase 10:00 – 10:20 si znova preveríme čo (ne)vieme. Testovanie prostredníctvom aplikácie Socrative bude zamerané na prídavné mená ed/ing. Miestnosť ostáva nezmenená (MAJZLIK). V teste bude 20 viet s výberom s možností. Na každú vetu máte cca. 1 minútu. Úloha bude hodnotená známkou s polovičnou váhou.

 

26.3.2020

Téma hodiny: sloh- opis (charakteristika) osoby

A- vypracovať cvičenia 1 až 6 z učebnice, strana 64 – 65 a osvojiť si slovnú zásobu potrebnú k opisu ľudí

Odpovede k úlohám

B – návod ako písať charakteristiku osoby (2 ukážky sú v učebnici na strane 65)

Postup ako písať: https://www.grabmyessay.com/blog/how-to-write-a-descriptive-essay-about-a-person

https://grademiners.com/blog/descriptive-essay-about-a-person#post-anchor_h2-2

Tu sa nachádza spústa vhodných výrazov na opis osoby – vrelo odporúčam

Video s návodom:

Výstup z hodiny: do nedele (29.3.2020) do 20:00 poprosím o zaslanie na mail (mojekrstnemeno.priezvisko@gmail.com) slohovej práce na tému – Charakteristika osoby – rozsah 180 slov – presné zadanie je v učebnici na strane 65. Osoba, ktorú opisujete môže byť reálna alebo aj vymyslená, poprosím k nej však priložiť fotografiu, aby som vedel porovnať váš opis vonkajším s výzorom opisovanej osoby.

Práca bude hodnotená samostatnou známkou.

24.3.2020

Téma hodiny: lexika- opis ľudí

A- vypracovať cvičenia z učebnice, strana 138 a osvojiť si slovnú zásobu potrebnú k opisu ľudí.

B– doplnenie slovnej zásoby – nasledujúce video

Opakovanie – pracovný zošit – strana 39 – všetky cvičenia

Odpovede k cvičeniam

23.3.2020

Téma hodiny: čítanie s porozumením/ predložky času for a since

Pozrite si nasledujúce video o Antarktíde (pre lepšiu predstavu o čom bude dnešný článok)

Zvyšok hodiny pracujeme v učebnici, strana 62-63, postupne cvičenia 1 až 5.

Pre zopakovanie pravidiel používanie predložiek for a since si pozrite toto video s vysvetlením ich používania.

Na precvičenie – cvičenia 6 a 7 zo strany 63

Odpovede k jednotlivým cvičeniam

Domáca úloha: 

https://www.ego4u.com/en/cram-up/vocabulary/since-for

https://www.grammarbank.com/since-vs-for-exercises.html

20.3.2020

Téma hodiny: počúvanie s porozumením

Na stránke britishcouncil.org sa nachádza počúvanie s jednotlivými cvičeniami na overenie porozumenia (vždy je potrebné na jednotlivé nadpisy kliknúť (šípka smerom doprava), aby sa rozšírilo okno s cvičením)

Zvyšok hodiny pracujeme v učebnici, strana 61, postupne cvičenia 8 až 11.

nahrávka 1.28, nahrávka 1.29

Odpovede k úlohám

Domáca úloha na víkend: strana 61/cv. 13 – každý si pripraví improvizovaný dialóg podľa zadania v cv. 13. Keďže sme však povinní zdržiavať sa vzájomných stretnutí, tak tento dialóg poprosím nahlas prečítať (za obidve osoby v dialógu), nahrať prostredníctvom mobilného telefónu a poslať mne na mail ako prílohu: mojekrstnemeno.priezvisko@gmail.com

Domáca úloha bude hodnotená známkou z ústnej odpovede s polovičnou váhou.

Termín na odoslanie je nedeľa 22.03.2020 – 20:00 hod.

19.3.2020

A – testovanie present perfect/past simple prostredníctvom Socrative v čase 10:00 – 10:30

Každý sa prosím prihlási prostredníctvom svojho priezviska

Room name“ pre aplikáciu je: MAJZLIK

B – opakovanie slovnej zásoby z PZ – samostatná práca – všetky cvičenia z PZ zo strany 36 (konkrétna strana na stiahnutie)

Odpovede k cvičeniam z WB