Motivačný systém odmeňovania žiakov

 

Aktivita žiaka Navrhovaný počet bodov
Prospech žiaka 1,0 na polročnom a koncoročnom vysvedčení

3000

Prospech žiaka do 1,10 na polročnom a koncoročnom vysvedčení

2500

Prospech žiaka do 1,20 na polročnom a koncoročnom vysvedčení

2000

Prospech žiaka do 1,30 na polročnom a koncoročnom vysvedčení

1500

Prospech žiaka do 1,40 na polročnom a koncoročnom vysvedčení

1300

Prospech žiaka do 1,50 na polročnom a koncoročnom vysvedčení

1000

Účasť v súťaži organizovanej školou

50

Počet vymeškaných hodín za predchádzajúci štvrťrok 0 – 13

2000

Počet vymeškaných hodín za predchádzajúci štvrťrok 14 – 30

1700

Počet vymeškaných hodín za predchádzajúci štvrťrok 31 – 40

1500

Umiestnenie na 1. mieste v súťaži organizovanej školou

500

Umiestnenie na 2. mieste v súťaži organizovanej školou

300

Umiestnenie na 3. mieste v súťaži organizovanej školou

200

Účasť v súťaži organizovanej školou ako súčasť tímu

50

Umiestnenie na 1. mieste v športovej súťaži organizovanej školou ako súčasť tímu

250

Umiestnenie na 2. mieste v športovej súťaži organizovanej školou ako súčasť tímu

150

Umiestnenie na 3. mieste v športovej súťaži organizovanej školou ako súčasť tímu

100

Účasť v kultúrnom alebo inom podujatí organizovanej školou

100

Dodaný príspevok do školského časopisu v rozsahu 1 A5 a viac

100

Dodaný príspevok do školského časopisu v rozsahu menej ako 1 A5

50

Spracovanie príspevku do školskej televízie CSŠ tv

100

Aktívna účasť na sv. omše – čítanie čítania, nesenie obetných darov

50

Návrh a výroba nástenky v triede alebo na chodbe max. 1x za mesiac

300

Iné

Podľa dohody