PONUKA KRÚŽKOV V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023

Názov Vedúci krúžku
Be Active PaedDr. Zuzana Viňanská
Cykloturistický krúžok Mgr. Peter Lojan
Fotografický krúžok Mgr. Jozef Tušim
Futbalový krúžok Mgr. Anna Belinská
Hokejbalový krúžok PaedDr. Marián Babej
Matematika navyše Ing. Jaroslava Babejová
Mladý záchranár Mgr. Zuzana Hrubovská
Pobyt v prírode I Mgr. Ivana Janočková
Pobyt v prírode II Mgr. Slavomíra Kisilová
Počítačový krúžok Mgr. Anna Ďuríková
Pohybové hry Mgr. Mária Vargová
Šikovníček Mgr. Jana Marková
Školská kapela Mgr. Matúš Haňov
Zdravotnícky krúžok Mgr. Henrieta Kľučárová