PONUKA KRÚŽKOV V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

Krúžková činnosť od 1.10. 2020 

 Názov krúžku  Krúžok vedie 
Športový krúžok-chlapci Mgr. Viliam Jedinák
Športovo – turistický Mgr. Rudolf Kľučár
Školská kapela Mgr. Matúš Haňov
Angličtina navyše Mgr. Ewa Grajcarová
Prírodovedný krúžok Mgr. Henrieta Kľučárová
Zdravotnícky krúžok Mgr. Henrieta Kľučárová
Matematika navyše Ing. Jaroslava Babejová
Matematika navyše Ing. Terézia Mašlanková
Hravá ruština Mgr. Ivana Janočková
Počítačový krúžok Mgr. Peter Lojan
Žiacky parlament Mgr. Daniela Tušimová
Poznaj sám seba a druhých Mgr. Slavomíra Kisilová
Matematika navyše RNDr. Marcela Cenknerová
Dramatický krúžok Mgr.  Monika Klaciková
Informatika navyše Mgr.  Peter Šnajder