Domovská stránka / Rada školy

Rada školy

RADA ŠKOLY 2017 – 2021

V zmysle § 25 ods. 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola na našej škole ustanovená Rada školy na funkčné obdobie 2017 -2021.

Zloženie Rady školy:
ThLic. Štefan Albičuk, PhD. – zástupca zriaďovateľa
Mgr.Miroslav Jacko – zástupca zriaďovateľa
Mgr.Ján Vasiľ  – zástupca zriaďovateľa
Mgr. Štefan Korinok – zástupca zriaďovateľa
Mgr.Jozef Tušim – zástupca pedagogických zamestnancov – gymnázium
Mgr. Zuzana Hrubovská – zástupca pedagogických zamestnancov – CZŠ s MŠ
Ing. Bernardína Jedináková – zástupca nepedagogických zamestnancov školy
Mgr. Slávka Nemčíková Malošová – zástupca rodičov – MŠ
Bc.Peter Benčo – zástupca rodičov – gymnázium
Ing. Katarína Kundravá – zástupca rodičov – ZŠ
Lukrécia Lecáková – zástupca žiakov gymnázia

Lukrécia Lecáková je členkou do 31.5.2019 (po vykonaní maturitnej skúšky prestáva byť žiačkou školy ) a od 1.6.2019  sa zástupkyňou žiakov gymnázia stáva Sofia Grittersová.

Predsedom Rady školy sa po voľbe stala Ing. Bernardína Jedináková

Kontak na Radu školy:
Rada školy pri Cirkevnej spojenej škole
Školská 650
09302 Vranov nad Topľou

 

Zasadnutia:

1– Prvé riadne zasadnutie Rady školy pri Cirkevnej spojenej škole vo Vranove nad Topľou sa uskutoční v pondelok 20.februára 2017 (pondelok) o 15.00 hod. v budove školy Školská 650 Vranov nad Topľou – Rodinná oblasť.
Predseda rady školy.

Program zasadnutia 20.2.2017

2– V pondelok 23.októbra 2017 sa uskutoční zasadnutie Rady školy pri Cirkevnej spojenej škole vo Vranove nad Topľou o 16.00 hod. v budove gymnázia.

Program zasadnutia 23.10.2017

3– V utorok 20.marca 2018 o sa uskutoční zasadnutie Rady školy pri Cirkevnej spojenej škole vo Vranove nad Topľou o 15.00 hod. v budove gymnázia.

Program zasadnutia 20.03.2018

Zasadnutie Rady školy pri Cirkevnej spojenej škole sa uskutoční vo štvrtok 4.4.2019 o 15.00 hod.v budove gymnázia.

Program zasadnutia 4.4.2019

Zasadnutie Rady školy pri Cirkevnej spojenej škole sa uskutoční vo štvrtok 26.6.2019 o 15.00 hod.v budove gymnázia.

Program zasadnutia 26.6.2019