Vyučovacie hodiny – zvonenie

  1. hodina 7.55 – 8.40
  2. hodina 8.50 – 9.35
  3. hodina 9.50 – 10.35
  4. hodina 10.45 – 11.30
  5. hodina 11.40 – 12.25
  6. hodina 12.30 – 13.15
  7. hodina 13.45 – 14.25
  8. hodina 14.30 – 15.10