Keď sa v dobe nášho vzniku spomenulo slovné spojenie „cirkevná škola“, na mnohých tvárach sa objavila nechuť, nevôľa, ba až strach z niečoho, čo tu ešte nebolo. Našťastie sa však našla aj skupina odvážnych nadšencov, ktorí sa nebáli vystúpiť do doposiaľ neznámych vôd cirkevného školstva a spoločnými úsilím poháňaným vierou v Božiu pomoc založili v školskom roku 1992/93 Cirkevnú základnú školu sv. Dominika Savia vo Vranove nad Topľou.

Po už zabehnutej cirkevnej základnej škole sa 21. decembra 1998 naša ponuka katolíckeho vzdelania a výchovy rozrástla. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky na základe žiadosti Rímskokatolíckeho arcibiskupského úradu v Košiciach schválilo zaradenie Gymnázia sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou do siete stredných škôl Slovenskej republiky. V súčasnosti na gymnáziu poskytujeme štvor a osemročnú formu štúdia so zameraním na cudzie jazyky a informatiku.

1.9.2006 sa začala písať nová história nášho spoločenstva. Okrem cirkevnej základnej školy a cirkevného gymnázia sa naše pôsobenie rozrástlo aj o Cirkevnú materskú školu sv. Kláry. Od tej doby poskytujeme vzdelanie a výchovu v katolíckom duchu od predprimárneho stupňa vzdelania až po maturitné triedy. Každý rok k nám prichádzajú noví a noví „drobčekovia“, z ktorých sa snažíme vychovať vzdelaných a slušných ľudí 21. storočia

Dnes sa Cirkevná spojená škola vo Vranove nad Topľou skladá z dvoch organizačných zložiek:

Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi,

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia.

Logo školy

Symboliku loga môžeme vnímať vo viacerých úrovniach. Prvou je trojica žltých pruhov, kde každý z nich symbolizuje tri stupne vzdelávania, ktoré naša škola ponúka, teda Cirkevná materská školy sv. Kláry, Cirkevná základná škola sv. Dominika Savia a Cirkevne gymnázium sv. Františka z Assisi. Tieto pruhy na jednej strane predstavujú cestu, ktorú každá z týchto zložiek doposiaľ prešla, rovnako tak sú to akoby 3 polovice sŕdc, ktoré objímajú kríž. Ten je podstatou našej existencie, teda láska pochádzajúca z ukrižovaného Spasiteľa.

Ďalšou rovinou je farebné prevedenie loga, ktoré v sebe kombinuje tri základné farby – žltú, modrú a bielu. Žltá predstavuje svetlo nádeje, ktorá je podstatou viery. Modrá má zasa predstavovať spoľahlivosť a stabilitu školy. Treťou farbou je biela. Tá predstavuje čistotu, ktorú sa snažíme v našich žiakoch pestovať.