Keď sa v dobe nášho vzniku spomenulo slovné spojenie „cirkevná škola“, na mnohých tvárach sa objavila nechuť, nevôľa, ba až strach z niečoho, čo tu ešte nebolo. Našťastie sa však našla aj skupina odvážnych nadšencov, ktorí sa nebáli vystúpiť do doposiaľ neznámych vôd cirkevného školstva a spoločnými úsilím poháňaným vierou v Božiu pomoc založili v školskom roku 1992/93 Cirkevnú základnú školu sv. Dominika Savia vo Vranove nad Topľou.

Po už zabehnutej cirkevnej základnej škole sa 21. decembra 1998 naša ponuka katolíckeho vzdelania a výchovy rozrástla. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky na základe žiadosti Rímskokatolíckeho arcibiskupského úradu v Košiciach schválilo zaradenie Gymnázia sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou do siete stredných škôl Slovenskej republiky. V súčasnosti na gymnáziu poskytujeme štvor a osemročnú formu štúdia so zameraním na cudzie jazyky a informatiku.

1.9.2006 sa začala písať nová história nášho spoločenstva. Okrem cirkevnej základnej školy a cirkevného gymnázia sa naše pôsobenie rozrástlo aj o Cirkevnú materskú školu sv. Kláry. Od tej doby poskytujeme vzdelanie a výchovu v katolíckom duchu od predprimárneho stupňa vzdelania až po maturitné triedy. Každý rok k nám prichádzajú noví a noví „drobčekovia“, z ktorých sa snažíme vychovať vzdelaných a slušných ľudí 21. storočia

Dnes sa Cirkevná spojená škola vo Vranove nad Topľou skladá z dvoch organizačných zložiek:

Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi,

Cirkevná základná školamaterskou školou sv. Dominika Savia.