Program Euroscola je výnimočnou príležitosťou pre študentov stredných škôl zažiť európsku spoluprácu a rozhodovanie na vlastnej koži. Študenti stredných škôl zo všetkých členských krajín Európskej únie majú možnosť stať sa na jeden deň poslancom Európskeho parlamentu. Program funguje od roku 1990 a ročne sa pracovných dní Euroscola v Štrasburgu zúčastní asi 10 000 mladých ľudí z Európy. Počas pracovného dňa Euroscola účastníci programu rokujú s rovesníkmi z ostatných členských krajín na rôzne aktuálne témy, pričom využívajú svoje jazykové znalosti na prezentáciu svojich názorov. Komunikačným jazykom pracovného dňa je hlavne angličtina, ale študenti sa prezentujú aj vo francúzskom, prípadne nemeckom jazyku. Je to teda príležitosť overiť si jazykové zručnosti a vyskúšať si rokovanie v medzinárodnom kolektíve.

Do programu sa môžu zapojiť študenti ktorejkoľvek strednej školy na Slovensku. Škola sa môže zapojiť do súťaže tak, že študenti školy usporiadajú jedno alebo viac podujatí s cieľom diskutovať o Európskej únii, jej možnom smerovaní, úspechoch i problémoch, o možnostiach a perspektívach mladých ľudí v EÚ. Dôležité je, aby to bola oblasť, o ktorej môže Európsky parlament rozhodovať.

Výsledky vyhlási Kancelária EP na Slovensku na slávnostnom podujatí za účasti poslancov Európskeho parlamentu.

Pracovného dňa Euroscola v Európskom parlamente v Štrasburgu sa môže zúčastniť z každej školy skupina zložená maximálne z 24 študentov a 2 pedagógov. Škola vyberie účastníkov na základe ich aktívnej účasti na príprave podujatí.

Naše úspechy:

Naša škola bola v tejto súťaži úspešná už celkovo 4-krát:

  • ročník 2014 – 4. miesto,
  • ročník 2016 – 1. miesto,
  • ročník 2018 – 2. miesto,
  • ročník 2020 – 1. miesto
  • ročník 2024 – 1. miesto.

Správy o projekte: