1. identifikačným preukazom žiaka školy: nahrádza papierový preukaz školy, na preukaze je logo školy, názov školy, osobné údaje a fotografia žiaka a slúži na identifikáciu žiaka v škole alebo mimo nej
 2. čipovou kartou na MHD, SAD a železniciach: náhradza papierové potvrdenie pre potreby dopravcov a tri samostatné preukazy, na základe ktorých má žiak strednej školy nárok na zľavnené cestovné v MHD, na linkách SAD a na železniciach, vďaka čipu umiestnenému v preukaze stačí žiakovi jediný preukaz, ktorý môže používať na všetky tri druhy dopravy.
  Pred prvým použitím preukazu:
  • v SAD a MHD je potrebné dať si svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 „zaevidovať“ do systému na predpredajnom mieste dopravcu. V SAD sa naň dá nahrať kredit, v MHD sa naň dá nahrať predplatný cestovný lístok a ďalej sa preukaz používa ako bežný preukaz vydaný dopravcom
  • Pre bezplatné cestovanie vo vlakoch ZSSK je potrebné mať aktivovanú dopravnú časť preukazu a následne sa zaregistrovať v pokladni ZSSK spolu s občianskym preukazom. Na základe registrácie bude žiakovi vydaný Preukaz ZSSK. Pred cestou je potrebné si zabezpečiť cestovný lístok. Vo vlaku pri kontrole sa predkladá cestovný lístok a Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 s aktivovanou dopravnou časťou (Preukaz ZSSK už netreba nosiť so sebou). Bezplatná doprava sa nevzťahuje na vlaky InterCity, na cesty z poslednej stanice na Slovensku do zahraničia a ani na 1. vozňovú triedu.
  Preukaz je možné využiť na žiacke cestovné aj vo vlakoch spoločnosti RegioJet. V týchto vlakoch sa nekontroluje čipová platnosť, je potrebné mať platnosť vyznačenú na preukaze platnou známkou ISIC.
 3. medzinárodným identifikačným preukazom študenta ISIC: zelená strana preukazu
   a známka ISIC na aktuálny školský rok 
  tvorí licenciu ISIC (International Student Identity Card) a zabezpečuje, že držiteľ preukazu je všade na svete považovaný za študenta denného štúdia. Vďaka tomu má k dispozíciii viac ako 50.000 zliav a výhod na Slovensku a vo svete. Miesta, kde je možné licenciu ISIC využiť, sú zvyčajne označené nálepkou s logom ISIC.

  Zoznam zliav na ISIC na Slovensku: www.studentskypreukaz.sk
  Zoznam zliav na ISIC vo svete: www.isic.org
  vizuál prednej strany
  preukazu žiaka ISIC/EURO<26
  vizuál prednej strany
  preukazu žiaka ISIC/EURO<26 od 1.9.2016
 4. európskou kartou mládeže EURO<26: modrá strana preukazu a známka ISIC na aktuálny školský rok  tvorí licenciu EURO<26. Licencia EURO<26 sprístupňuje viac ako 50.000 zliav a výhod na Slovensku a v Európe. Miesta, kde je možné licenciu EURO<26 využiť, sú zvyčajne označené nálepkou s logom EURO<26.vizuál zadnej strany
  preukazu žiaka ISIC/EURO<26
  vizuál zadnej strany
  preukazu žiaka ISIC/EURO<26 od 1.9.2016


  Zoznam zliav na EURO<26 na Slovensku
  Zoznam zliav na EURO<26 v Európe
 5. čipovou kartou, ktorá nahrádza papierové stravné lístky: vďaka čipu vloženému v preukaze je možné preukaz využívať aj ako stravný lístok. Podmienkou je, že škola má zakúpený stravovací systém, v rámci ktorého je možné použiť čipové preukazy.
 6. elektronickou vstupenkou na kultúrne a športové podujatia: preukaz je možné použiť ako vstupenku na niektoré kultúrne alebo športové podujatia zakúpené cez Ticketportal. Pri rezervácii cez Ticketportal stačí zadať číslo čipua pri vstupe na podujatie potom stačí priložiť svoj preukaz k turniketu. Na niektoré podujatia predávané cez Ticketportal je tiež poskytovaná zľava na licenciu ISIC a EURO<26 (letné festivaly, divadlá,…).
 7. elektronickou peňaženkou: vo FaxCopy aj s 10 % zľavou na kopírovacie a reprografické služby na licenciu ISIC a EURO<26
 8. preukazom pre vedecké a univerzitné knižnice: preukaz je možné používať aj ako identifikačný preukaz čitateľa, takže nie je potrebné platiť za knižničný preukaz,
 9. platný vždy na jeden školský rok. Jeho platnosť na ďalší školský rok sa predlžuje:
  1. známkou ISIC – licencia ISIC a EURO<26 sa predlžuje zakúpením známky ISIC na nový školský rok. Známka stojí 10 EUR. Dostanete ju priamo na škole alebo v pobočkách CKM 2000 Travel. Skontrolujte si, či máte na modrej strane preukazu známku ISIC na nový školský rok. Bez aktuálnej známky ISIC bude preukaz neplatný na 100.000 zliav a výhod na Slovensku a v zahraničí, ktoré sú viazané na platnú licenciu ISIC a EURO<26.
   • na preukazy vydané pred 1.9.2016 sa lepí známka na zadnú (modrú) stranu

   • na preukazy vydané od 1.9.2016 sa lepí známka na prednú (zelenú) stranu

  2. priložením preukazu k stredoškolskému terminálu a obnovením elektronickej platnosti čipu (viac info na www.transcard.sk)

Ďalšie otázky?

Ak by ste na tejto stránke alebo na stránke www.studentskypreukaz.sk či www.preukazziaka.sk nenašli všetky potrebné informácie a odpovede na svoje otázky, zavolajte nám na číslo 02 3210 1970 alebo nám napíšte na emailovú adresu recepcia@ckmsyts.sk. Informácie o doprave (MHD, SAD a železnice) nájdete na www.transcard.sk, alebo nám napíšte na preukazziaka@transdata.sk.

Fotografie na študentský preukaz z pohodlia domova
 
Študentský preukaz je jedným z najdôležitejších dokumentov, ktorý sprevádza ich držiteľa počas celého pobytu na škole. Pomocou bezplatného online fotoeditora si študenti teraz môžu vytvoriť vhodnú fotografiu na svoj školský preukaz.
 
Fotografia na študentský preukaz má isté parametre, ktoré tento bezplatný nástroj na výrobu fotografií rozoznáva, a preto je vytvorenie takejto fotografie teraz oveľa jednoduchšie. Celý proces môže prebehnúť priamo vo vašej obývačke. Nepotrebujete žiadne špeciálne technológie, bude Vám stačiť len Váš smartphone.
Nahrajte fotku priamo z galérie alebo si urobte novú a nástroj na úpravu fotografií sa postará o jej zarámovanie a prípadné orezanie. Nemusíte sa báť o to, čo je na fotke za vami, editor automaticky odstráni pozadie. Pred fotografovaním si však nezabudnite zložiť akúkoľvek pokrývku hlavy.
 
Fotografia na študentský preukaz musí spĺňať niekoľko základných kritérií:
●     osoba na fotografii sa pozerá do objektívu,
●     hlava je umiestnená v strede fotografie,
●     osvetlenie tváre je rovnomerné.
 
Bezplatný editor fotografií je jednoduchý, intuitívny a prácu s ním zvládne naozaj každý. Ako na to?
V telefóne otvorte webový prehliadač a zadajte odkaz https://passport-photo.online/sk/foto-na-isic-zadarmo
Vyberte „Odfotiť“ alebo jednoducho nahrajte fotografiu z vašej galérie.
Zvoľte možnosť „Stiahnuť“.
Uložte fotografiu.
 
Každá takto pripravená fotografia môže byť použitá na študentský preukaz, ktorým sa budete identifikovať. Ako môžete vidieť, celý proces prípravy fotografie je mimoriadne jednoduchý a nezaberie vám viac ako minútu!
 
Program na úpravu a editovanie fotografií nájdete na:
https://passport-photo.online/sk/foto-na-isic-zadarmo