eTwinning je najväčšia komunita škôl v Európe, ktorá vznikla v roku 2005. Svoju činnosť na Slovensku realizuje pod záštitou Európskej komisie a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

eTwinning je spolufinancovaný z Európskeho programu pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+, ktorého je súčasťou.

eTwinning umožňuje zamestnancom a žiakom všetkých typov škôl spájať sa na diaľku, komunikovať v bezpečnom virtuálnom prostredí, vytvárať partnerstvá, pracovať na projektoch, zdieľať materiály a nápady, učiť sa navzájom z dobrých príkladov a realizácie projektov a vytvárať tak komunitu so spoločným cieľom: zábavnou a inovatívnou formou vzdelávať svojich žiakov a študentov, pracovať na svojom profesijnom a osobnom raste a najmä získať, rozvíjať a osvojovať si kľúčové kompetencie vo výchovno-vzdelávacom procese, najmä v oblasti digitalizácie.

Naša škola v školskom roku 2023/24 realizuje dva projekty eTwinning. Prvým je projekt s názvom „Kultúrne bohatstvo našich krajín,“ ktorý za našu školu koordinuje Mgr. Ewa A. Grajcarová. S partnerskou školou Özel Vadi Ortaokulu – základná škola v Ankare, Turecku realizujú rôznorodé aktivity od výmeny vianočných pohľadníc až po spoločné stretnutia v online prostredí.

Viac o projekte na:

Druhým eTwinning projektom je partnerstvo 3 škôl zo Španielska, Talianska a zo Slovenska s názvom „Green energies and their impact on the future of European society“. V tomto projekte ide žiakom predovšetkým o uvedomenie si zodpovednosti za svoje konanie a jeho dopadov na našu planétu.

Viac o projekte a jeho výstupoch na: