Maturita

Maturitná skúška (zákon 245/2008 Z.z., § 77 ods. 2)
1. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční z predmetov:
a) slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra dňa 16. marca 2021 (utorok),
b) anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 17. marca 2021 (streda),
c) matematika dňa 18. marca 2021 (štvrtok),

2. Náhradný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS sa uskutoční v termíne 8. – 13. apríl 2021.
3. Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti MS, okrem písomnej formy, jednotlivým SŠ vo svojej územnej pôsobnosti v čase od 17. mája 2021 do 4. júna 2021.
4. Opravný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční v termíne 3. – 8. september 2020. 
5. Opravný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne 3. – 8. september 2021. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 2. augusta 2021.
6. Informácie o maturitnej skúške sú zverejňované na
https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita.

Zdroj: minedu.sk