Externá písomná maturita 2024 – termíny maturitnej skúšky

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční z predmetov:

  • slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra dňa 12. marca 2024 (utorok),
  • anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 13. marca 2024 (streda),
  • matematika dňa 14. marca 2024 (štvrtok),
  • slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 15. marca 2024 (piatok).

Zber údajov o žiakoch prihlásených na EČ a PFIČ MS pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termíne 1. – 31. október 2023.

Zverejnenie maturitných zadaní 2023/24