Na zamyslenie…

  • „Vianočné symboly, predovšetkým jasličky a ozdobený stromček, nás privádzajú späť k istote, ktorá napĺňa naše srdce pokojom, k radosti z Vtelenia, k Bohu, ktorý sa stáva dôverným známym: prebýva s nami, našim dňom udáva rytmus nádeje.“ (Pápež František)
 
 

Národný projekt POP 3

 
 

Naši o nás a pre nás

V tejto kategórií prezentujeme našich viac aj menej úspešných absolventov.

 
 
 
 

Nadchádzajúce udalosti

Partnerské školy CSŠ