Žiacka rada na školský rok 2017/2018

Aj tento šk.rok 2017/18 si naši žiaci medzi sebou vybrali zástupcov svojich tried. Prehľad predsedov jednotlivých tried: Prima – Matej […]