Konzultačné hodiny  učiteľov v školskom roku 2023/2024

Cirkevná spojená škola, Školská 650, Vranov nad Topľou

Meno vyučujúceho Deň Čas
Mgr. Pasulková Viera utorok 9:50 – 10:35
streda 12:30 – 13:15
Mgr. Lojan Peter streda 7:55 – 8:40
streda 13:40 – 14:20
Mgr. Klaciková Monika piatok 11:40 – 12:25
piatok 12:30 – 13:15
Mgr. Janočková Ivana pondelok 7:55 – 8:40
štvrtok 13:20 – 14:05
Mgr. Kľučárová Henrieta pondelok 8:50 – 9:35
streda 12:30 – 13:15
Mgr. Tušimová Daniela utorok 12:30 – 13:15
streda 7:55 – 8:40
Mgr. Haňov Matúš utorok 7:55 – 8:40
utorok 13:30 – 14:30
Mgr. Tušim Jozef utorok 12:30 – 13:15
štvrtok 8:50 – 9:35
Mgr. Majcherová Tatiana pondelok 11:40 – 12:25
streda 12:30 – 13:15
Mgr. Mašlanková Terézia utorok 12:30 – 13:15
štvrtok 12:30 – 13:15
PaedDr. Viňanská Zuzana utorok 12:30 – 13:15
streda 8:50 – 9:35
Ing. Babejová Jaroslava štvrtok 9:50 – 11:30
pondelok 8:00 – 8:30
Mgr. Grajcarová Ewa A. utorok 11:40 – 12:25
utorok 12:30 – 13:50
Mgr. Kisilová Slavomíra utorok 8:50 – 10:35
Mgr. Kľučár Rudolf pondelok 10:45 – 11:30
pondelok 12:30 – 13:15
Mgr. Jedinák Viliam utorok 7:55 – 8:40
streda 12:30 – 13:15
Ing. Varga Jozef pondelok 13:15 – 14:00
streda 10:45 – 11:30
PaedDr. Majzlík Róbert pondelok 13:30 – 14:30
utorok 10:45 – 11:30
vdp. Varga Ladislav pondelok 9:45 – 12:00
utorok 1. stupeň CZŠ
streda 8:15 – 10:30
štvrtok 7:30 – 10:30
piatok (mimo 1. piatku v mesiaci) 7:30 – 10:15
piatok (1. piatok v mesiaci) 7:30 – 9:00
Mgr. Anna Ďuríková utorok 12:30 – 13:30
štvrtok 8:00 – 9:00
PaedDr. Marián Babej štvrtok 7:45 – 8:45
piatok 12:30 – 13:30
Mgr. Mária Vargová utorok 8:50 – 9:50
štvrtok 13:00 14:00
Mgr. Jana Marková pondelok 10:40 – 11:40
streda 12:30 – 13:30
Mgr. Zuzana Hrubovská pondelok 12:30 – 13:30
štvrtok 11:30 – 12:35
Mgr. Anna Belinská pondelok 12:30 – 13:30
utorok 12:30 – 13:30