Konzultačné hodiny  učiteľov v školskom roku 2019/2020

Cirkevná spojená škola, Školská 650, Vranov nad Topľou

 

Konzultačné hodiny  učiteľov v školskom roku 2019/2020

 

 Meno     DEŇ  KONZULTÁCIE od: – do:
 Babejová Jaroslava, Ing.  streda  10.40 – 11.40
 Grajcarová Ewa, Mgr.  piatok  9.40 – 10.40
 Haňov Matúš, Mgr.  piatok  9.00 – 10.00
 Jedinák Viliam, Mgr.  streda  8.00 – 9.50
 Kisilová Slavomíra, Mgr.  štvrtok  10.45 – 11.30
 Klaciková Monika, Mgr.  pondelok  10.30 – 11.30
 Kľučár Rudolf, Mgr.  utorok  10.40 – 11.40
 Lojan Peter, Mgr.  utorok  8.00 – 9.00
 Majcherová Tatiana, Mgr.  utorok  9.50 – 10.35
 Majzlík Róbert, PaedDr.  piatok  12.30 – 13.30
 Mašlanková Terézia, Ing.  pondelok  12.30 – 13.30
 Nemcová Katarína, Mgr.  streda  12.00 – 14.00
 Orendáč Peter, PaedDr.Ing. PhD.  pondelok  10.45 – 11.45
 Pasulková Viera, Mgr.  pondelok  10.45 – 11.30
 Radová Zuzana, Mgr.  pondelok  13.00 – 14.00
 sestra Consolata  piatok  9.00 – 10.30
 Šnajder Peter, Mgr.  piatok  7.55 – 8.40
 Šnajderová Antónia, Mgr.  pondelok  12.30 – 13.30
 Tušim Jozef, Mgr.  streda  9.35 – 10.35
 Tušimová Daniela, Mgr.  pondelok  7.55 – 8.40
 Varga Jozef, Ing.  pondelok  13.45 – 14.30
 Viňanská Zuzana, PaedDr.  štvrtok  7.30 – 8.30
 Jedináková Bernardína, Ing.  štvrtok  12.30 – 13.30