V piatok 31. mája 2013 sa družstvo našej školy v zložení: Ján Polák (Príma), Mariana Valčová (V.A), Martin Klacik (V.A), Eugénia Ficková (IV.A) a Tomáš Vida (IV.A) prvýkrát zúčastnilo matematickej súťaže Mamut v Košiciach spojenej so športovo-logickými hrami. Z 32 prihlásených družstiev obsadili pekné 6. miesto, aj keď im vyššie umiestnenie uniklo len o vlások. Žiaci získali nové skúsenosti, ktoré veríme, že o rok zužitkujú. Týmto im ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.