Začal sa advent, čas očakávania príchodu Ježiša do nášho srdca. Aj v našej škole sa aktívne pripravujeme na príchod Vykupiteľa so zdôraznením na modlitbu, skutky lásky, prežívanie sviatostí a vytváranie spoločenstva. Sme si vedomí toho, že advent nie je komercia predstieraná  médiami, ani to nie je čas zháňania darčekov pod vianočný stromček. Advent má hlboko duchovný a osobný rozmer. Chceme využiť tento čas na svoj osobný duchovný rast, aj preto budeme mať možnosť prijať vo štvrtok 5.12.2013 sviatosť zmierenia od 9:00-12:00h, v piatok 6.12.2013 to bude o communiu- vytváraní spoločenstva na sviatok sv.Mikuláša- Mikulášska dražba a jarmok nás veríme, hlbšie priblížia k sebe. Všetky akcie školy, ktoré nás čakajú nech sú v duchu adventného: „Bdejte a buďte pripravení…“ Všetkým žiakom, študentom, pedagógom a zamestnancom školy prajeme  požehnaný advent 2013.