Vo štvrtok 6.2.2014 sa na súkromnom gymnáziu v Žiline konala súťaž v rétorike v anglickom jazyku „Speaker’s corner“, kde naša žiačka Viktória Fabianová (Sexta) v kategórií „intermediate“ obsadila krásne druhé miesto.

Za podaný výkon ďakujeme a srdečne blahoželáme k umiestneniu.

fabianova