Dňa 15.4.2014 sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou konalo obvodové kolo olympiády v biológií kat. E, odbor botanika, zoológia, geológia.

Naša žiačka Rebeka Kľučárová obsadila krásne 3. miesto a Emília Bradovková 4. miesto z celkového počtu 13 súťažiacich.

K umiestneniu srdečne blahoželáme.