„Adventný kráľ neprichádza tak, ako zvykli králi prichádzať v prejave moci a slávy so zbraňou v ruke. Zbraňou adventného kráľa je láska, ktorá napomáha k životu, presadzuje spravodlivosť, rozosieva pokoj a ponúka spásu. To je ten pravý znak Jeho príchodu. Ak vidíme tieto znaky a znamenia adventného kráľa, potom sa aj pre nás začína advent, potom sa aj pre nás začína nový rok nášho života“,napísal jeden cirkevný teológ na svojej stránke.

Tak ako sa začal 1.adventnou nedeľou nový cirkevný rok cyklu „B“, tak by sa malo čosi nové začať aj v našom vnútri.Pokúsime sa o to aj v našej škole každodennými modlitbami pri adventnom venci, svätými omšami a už tento štvrtok 4.12.2014 aj sviatosťou zmierenia, ktorú budú vysluhovať naši kňazi. Od seba k iným ľuďom vyjdeme okrem iného aj mikulášskym misijnou dražbou, ktorá sa uskutoční už tento piatok 5.12.2014 na hlavnej chodbe našej školy a ktorej výťažok poputuje na misie.

Okrem toho sa adventnými témami a aktivitami budú zaoberať aj katechéti so svojimi žiakmi na hodinách náboženstva.

Všetci sa spolu tešíme na príchod adventného kráľa do našich sŕdc, aby ich naplnil láskou, aby náš advent bol zmysluplný.