Požehnaný a radostný nový rok 2015 všetkým žiakom, učiteľom,rodičom,priaznivcom a dobrodincom CSŠ voVanove n.T. praje a v modlitbe vyprosuje Marián Babej.