Popolcovou stredou sme začali aj na našej škole 40-dňové pôstne obdobie, ktoré vyvrcholí vigíliou zmŕtvychvstania Pána. Obdobie stíšenia sa,  sebazáporov a duchovnej prípravy na najväčšie sviatky v roku bude aj tento rok popretkávané rôznymi duchovnými aktivitami.Už tento víkend sa naši učitelia zúčastnia duchovných cvičení v prešovskom Exercičnom dome sv.Ignáca pod vedením duchovného správcu našej školy a dekana ThLic. Štefana Albičuka. Po jarných prázdninách v stredu 4.marca počas 3.vyučovacej hodiny sa budeme so žiakmi 2.stupňa nášho gymnázia modliť pobožnosť krížovej cesty. O týždeň nato, v stredu 11.marca, bude táto možnosť pre žiakov 1.stupňa nášho gymnázia a CZŠ sv.Dominika Savia. V piatok 20.marca o 14.15h bude na našej hlavnej chodbe školská adorácia zameraná na pôstne témy. Vrcholom tohtoročných pôstnych aktivít by mali byť dramatizované pašie, ktorých termín sa ešte upresní. Tešíme sa na duchovnú prípravu na Veľkú noc a všetkým prajeme požehnaný pôst, v ktorom si uvedomíme silu Ježišovho kríža.

„Vzor, o ktorom by sme mali uvažovať a podľa ktorého by sme mali formovať svoje vnútro, je Ježiš Kristus. On si však za svoju zástavu vyvolil kríž. Chce teda, aby aj jeho nasledovníci vykročili na cestu smerujúcu na Kalváriu, niesli si svoj kríž a napokon rozpätí na ňom aj zomreli. Len takto skutočne dosiahneme spásu.“ (Páter Pio)