Dnes sa dožíva nádherných  60.narodenín náš drahý otec biskup Mons. Stanislav Stolárik. Jeho životné jubileum je znásobené oslavou 11. výročia biskupskej vysviacky. V tieto krásne chvíle myslíme na neho a pripájame sa k zástupom gratulantov.

Drahý otec biskup, v mene učiteľov, zamestnancov, žiakov, rodičov a priaznivcov Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou vám vyprosujeme hojnosť zdravia a Božích milostí, pokoja, trpezlivosti, láskavosti a múdrosti. Vaše slová dokážu zapáliť oheň v našich srdciach, z vašich očí vyžaruje láska a pravá otcovská milota. Ďakujeme Pán Bohu, že STE a že ste našim duchovným vodcom a láskavým otcom. K nášmu vinšu pripájame modlitby za vás a na vaše úmysly.

Za všetkých PaedDr. Marián Babej, riaditeľ školy