Slávnosť Nanebovstúpenia Pána oslávime spolu(Gymnázium sv.Františka z Assisi a 2.stupeň CZŠ sv.Dominika Savia) slávnostnou sv.omšou v kostole sv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou-Juhu, ktorá začne o 8.30h. Po nej sa presunieme do Kina Mladosť vo Vranove, kde si pozrieme filmové predstavenie Traja bratia- českú kompiláciu troch rozprávok doprevádzanú krásnymi piesňami. V jednej z hlavných úloh sa predstaví aj český slávik Tomáš Klus. Na toto predstavenie prídu aj naši mladší žiaci z 1.stupňa CZŠ sv.Dominika Savia. Tešíme sa na spoločne strávený čas.

Štvrtok po 6.veľkonočnej nedeli(tento rok 14.máj!!!) je každoročne v liturgickom kalendári vyhradený slávnosti Nanebovstúpenia Pána.

Prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána slávime 40 dní po Veľkej noci a 10 dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého.

Pán Ježiš sa na štyridsiaty deň po svojom vzkriesení posledný raz stretol so svojimi učeníkmi a pred ich očami vystúpil do neba a sedí po Božej pravici. Udalosť nanebovstúpenia sa hlboko zapísala do pamäti prvých učeníkov. Svedectvo o nej nachádzame v evanjeliách a v knihe Skutkov apoštolov. Pán Ježiš štyridsať dní po vzkriesení vyviedol svojich učeníkov na Olivovú horu až k Betánii, a ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba: „Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba.“ (Lk 24, 50-51).