V stredu 23.9.2015 odleteli duchovní správcovia našej školy i farnosti, spolu s farníkmi, na 8-dňovú púť do Sv.Zeme.Pán dekan ThLic. Štefan Albičuk a obaja kapláni Mgr.Marek Hospodár a Mgr.Peter Nemec tak budú môcť chodiť po stopách Pána Ježiša a apoštolov a zažiť jedinečnú atmosféru miest, ktoré svojím životom posvätil náš Spasiteľ. Prajeme im množstvo duchovných zážitkov a zároveň prosíme o modlitby na svätých miestach.