Cezpoľný beh každoročne organizuje Gymnázium vo Vranove nad Topľou pre žiakov ZŠ a SŠ okresu Vranov. Celkom sa súťaže zúčastnilo 11 základných škôl  a 5 stredných škôl . Po prezentácii účastníkov na Gymnáziu sa všetci súťažiaci presunuli k lesíku 1.Mája kde sa štartovalo podľa propozícií na stanovenú dĺžku trate. Dievčatá ZŠ pretekali na dĺžke trate 1,1km, chlapci ZŠ na trati 2,2km a chlapci SŠ na trati 3,3km.

Družstvo dievčat ZŠ v zložení Dargajová Martina, Šulaková Anna, Popaďáková Patrícia ( Tercia A) obsadilo  5. miesto

Družstvo chlapcov ZŠ Dindák Kristián (I.AG), Kos Peter, Šimko Ján (Kvarta)

obsadilo pekné 1.miesto v súťaži družstiev a zároveň v súťaži jednotlivcov 2.miesto Dindák Kristián, a 3.miesto Šimko Ján

Družstvo chlapcov SŠ Soták Sebastián (II.AG), Gašpar Marek, Štefaňák Peter (Oktáva) obsadilo 3.miesto v súťaži družstiev a zároveň v súťaži jednotlivcov 3.miesto Štefaňák Peter.

Pretek sa bežal v krásnom počasí, no celková dĺžka preteku, ako aj prevýšenie trate dali súťažiacim dostatočne zabrať. Bolo to vidieť na ich udýchaných tvárach po dobehnutí do cieľa, no radosť po vyhlásení výsledkov zmazala všetku únavu.

Víťazné  družstvo chlapcov základných škôl zároveň postupuje na krajské kolo v Cezpoľnom behu, ktoré sa bude konať dňa 15.októbra 2015 v Starej Ľubovni.

Všetkým zúčastneným gratulujeme  a zároveň ďakujeme za krásnu reprezentáciu našej školy.