Po roku tu máme znovu čas, kedy my, cirkev putujúca, môžeme svojimi modlitbami pomáhať dušiam v očistci- cirkvi trpiacej. V oktáve modlitieb za duše v očistci (1.-8.november) máme veľkú moc dostať každý deň každý z nás 1 dušu  z očistca do neba. Musíme však splniť obvyklé podmienky:

1. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1.-8. novembra.
2. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých (2. november) nábožne navštívi kostol,alebo kaplnku a pomodlí sa Otče náš a Verím v Boha môže získať úplné odpustky pre duše v očistci.
3. Treba splniť aj podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca.

Katolícka cirkev 1. novembra slávi prikázaný sviatok Všetkých svätých, na ktorý 2. novembra nadväzuje deň Spomienky na všetkých verných zosnulých, ľudovo nazývaný Dušičky. Veriaci si počas omší pripomínajú svätých, ktorí viedli pravý kresťanský život, žili a zomreli vo viere v Ježiša Krista. Spomínajú a modlia sa aj za tých, ktorí nemajú miesto v kalendári, neboli vyhlásení za svätých, ale žili čestným životom, konali dobro a vedeli sa obetovať pre iných. 2. novembra myslia veriaci na všetkých verných zosnulých a modlia sa za spásu ich duší. Podvečer o 18.00h si zapaľujú v oknách sviece ako spomienku na všetky deti, ktorým bolo zabránené narodiť sa. (Sviečka za nenarodené deti).

S našimi žiakmi budeme celý budúci týždeň chodiť na cintorín Na Vŕšku, kde sa v rámci Náboženskej výchovy pomodlíme za duše v očistci.