Znovu nadišiel ten čas, keď stereotyp bude nahradený očakávaním. Keď ľudia tak akosi prirodzene nazrú do svojho vnútra s pocitom, že by bolo potrebné urobiť čosi viac pre svoju spásu. Keď svetlo prevýši tmu, keď smútok nahradí radosť a nádej. Čas adventu. Čas sviečok i duchovného svetla. Čas začiatku nového liturgického roku. Tento advent však bude ešte o čosi výnimočnejší. Začína sa Rok milosrdenstva(8.12.), rok, kedy padnú mnohí zlí duchovia a svetlo skrze milosť odpustenia úplne nahradí tmu(paraf. pápeža Františka). Rok najväčších odpustkov. Nechajme preto toto obdobie „fialovej farby“- obdobie adventu úplne prežiariť Božím milosrdenstvom, aby to bola nielen vynikajúca príprava na sviatky Narodenia Pána,ale aj na celý nadchádzajúci Rok milosrdenstva.