Milí žiaci, študenti, učitelia, rodičia a sympatizanti našej školy!

Asi sa medzi nami nenájde nikto, kto by nepoznal podobenstvo o márnotratnom synovi, ktoré nádherným spôsobom opisuje Božie milosrdenstvo a odpustenie. Keď sa s úprimnou ľútosťou pripravujeme na sviatosť zmierenia, často sa nám vybavuje tento obraz márnotratného syna a milosrdného otca. Boh si želá, aby sme dennodenne prežívali odpustenie vo svojich rodinách, v triede, medzi kamarátmi. Pokúsme sa o to v tomto pôstnom čase.

p. uč. Tomášová

 4. Pôstny týždeň

Evanjelium: Návrat márnotratného syna. Lk 15,1-3.11-32

Motto: ODPUSTENIE 

Téma: Príbeh márnotratného syna nám poukazuje na to, ako sa k nám správa Boh. Je to podobenstvo. Mladší syn si od otca vyžiadal svoju časť majetku. Odišiel z domu a o nejaký čas  všetok majetok premárnil. Až keď ho opustil posledný zlý priateľ a už nemal čo jesť, spomenul si na svojho otca u ktorého mu nič nechýbalo a mal všetko. Uvedomí si, že sa zachoval nesprávne a rozhodne sa vrátiť domov k otcovi, aby ho poprosil o odpustenie.

Očakávali by sme, že ho otec odmietne, veď mu premárnil majetok, ale on mu ide oproti, objíme ho, oblečie a pripraví veľkú hostinu. Milosrdný otec sa teší, že sa mu syn vrátil pretože ,, bol mŕtvy a žije“. Otec sa nehnevá ani na druhého syna, ktorého srdce sa naplnilo závisťou. Všetkých miluje a všetkým odpúšťa.

Skutok milosrdenstva: ODPÚŠŤAŤ UBLIŽUJÚCIM

Boh je milosrdný otec, ktorý nám stále odpúšťa ak prídeme za ním s ľútosťou. Čaká nás s otvorenou náručou. Ide nám oproti. Aj my máme takto v odpúšťaní napodobňovať milosrdného otca.

Odpúšťať treba nie sedemdesiatsedem krát- ale stále.

Predsavzatie- úloha týždňa: Odpustiť tomu, kto mi ublížil. Na nikoho sa nehnevať. Zmieriť sa s tým s kým sa nerozprávam. Neurážať sa za všetko. Odovzdať svoje hriechy Bohu vo sviatosti zmierenia.