ŠKD navštívil Ing. Ľuboš Tuľák, ktorý osobnými skúsenosťami veľmi obohatil vedomosti deti týkajúce sa života v lese. Spoločne sme dospeli k poznaniu, že prírodu je potrebné nielen poznávať, ale aj chrániť.