Nebýva zvykom, aby žiaci prichádzali do školy v čase, keď sa z nej má odchádzať.  A predsa. V pondelok podvečer 26.6.2017 prišli naši štvrtáci na rozlúčkovú noc. Po príjemnom posedení s rodičmi pri káve, pizzy a rôznych dobrotách, ktoré nám pripravili naše mamičky (keďže spoločnú grilovačku nám prekazilo nepriaznivé počasie) sme sa pustili do rôznych súťaží a hier, po ktorých nasledovala diskotéka. Unavení, ale dobre naladení sme sa po spoločnej modlitbe ruženca odobrali na svoje nafukovačky a spali až do rána.

Všetkým rodičom vyslovujem úprimné ďakujem za prejavenú dôveru a spoluprácu pri výchove a vzdelávaní našich detí. Im želám ešte veľa úspešných rokov (nielen) v škole.

                                                                                                          tr.uč. Vargová